blonde a baiser sur paris site de rencontre 100 gratuit annonce sexe avec femme infidele auvergne rencontre ados net messages rencontre sex sur lorient je contacte femme alsace rencontre femme a tarbes je contacte femme senior 32 site de rencontre pour baiser sans inscription dernier tango à paris sexe site de rencontre gratuit pour homme et femme site de rencontre gratuit orne rencontre cougar dijon rencontre sexe marseillan rencontre homme femme mariés gratuit rencontre paris site rencontre sexe herault sexe rencontre dans la rue rencontre ado de 13 ans rencontre libertine 89
Huawei

Výjimečná nabídka

Při nákupu Huawei Mate10 Pro v únoru
získejte odměnu 3000 Kč

Získat odměnu

Akce platí pro nákup v období od 1. 2. do 28. 2. 2018

3000 Kč zpět za nákup Huawei Mate10 Pro

Výjimečný design

Užijte si bohatší, hlubší zobrazení
s průlomovým designem

HUAWEI FullView Display, ohromující nový 6 palcový displej s poměrem 18:9, minimální rámeček a technologie HDR10 k podpoře intenzivně živých, jasnějších barev a také silným robustním skleněným obalem vpředu i vzadu pro unikátně elegantní design. K vytvoření dokonalého stylu je použita inovativní technika zahřátí tvrzeného zadního skla před tvarováním na 700° C.

Huawei

Nabíjení

20 minut může dodat
energii na celý den

Nejvýkonnější 4000mAh baterie a inteligentní systém správy baterií, který se učí z vašeho chování a inteligentně alokuje zdroje a kombinuje, aby se zabránilo ztrátě energie a maximalizovala se životnost baterie.

Nabíjení
Výjimečný výkon

Výjimečný výkon

Vylepšená umělá
inteligence

Zažijte mimořádnou rychlost, odezvu a efektivitu od Kirin 970, mobilní výpočetní platformy s umělou inteligencí a specializovanou NPU (výpočetní jednotkou pro neurální sítě).

jak získat odměnu

  • Kupte Huawei Mate10 Pro
  • Zaregistrujte nákup
  • Užívejte odměnu

Získejte za nákup 3000 kč zpět

Již máte svůj Huawei Mate10 Pro? Vyplňte pečlivě registrační formulář a my Vaši žádost zkontrolujeme. Po schválení žádosti Vám vyplatíme bonus do 30 dní na zadaný bankovní účet.

Akce platí pro nákup u vybraných prodejců v období od 1. 2. do 28. 2. 2018. Registraci je nutné provést nejpozději do 7. 3. 2018.

 
Nahrajte fotografii balení s čitelným štítkem s kódem IMEI.

Pokud nebudou údaje čitelné, nemůže být Vaše žádost schválena.Na tento bankovní účet bude zaslána částka bonusu.IMEI je unikátní identifikační číslo telefonu, které najdete pod krytem baterie.
Nahrajte sken nebo fotografii dokladu o nákupu. Na dokladu musí být zřetelně uvedeno datum nákupu, název produktu, cena a prodejce.

Pokud nebudou údaje čitelné, nemůže být Vaše žádost schválena.
K zaslané částce nebude vystaven daňový doklad. Žadatel (právnická osoba) je povinnen ponížit kupní cenu o zaslaný bonus a zároveň podat opravné daňové přiznání a přiznání k DPH )pokud je příjem bonusu v jiném daňovém období / žadatel je plátce DPH).

Prodejci

ProdejciA mnoho dalších...

Výňatek z podmínek a pravidel akce

Organizátorem akce je společnost Huawei Technologies Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, DIČ: CZ 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108769 (dále jen „Organizátor).

Akce probíhá od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Poslední platnou registraci lze provést dne 7. 3. 2018, aby byla uznána za platnou. Akce platí pouze pro Přístroje zakoupené v období od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Předmětem akce je získání bonusu za nákup nového přístroje HUAWEI Mate10 Pro v libovolném barevném provedení (dále jen „Přístroj“), pocházející z distribuční sítě Organizátora a zakoupeného jen v prodejnách uvedených v článku 2d. úplných pravidel. Výše bonusu za nákup přístroje je 3000 Kč.

Při registraci Účastníka a Přístroje je nutné vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.huaweibenefit.cz, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ přístroje, zadat IMEI číslo (výrobní číslo přístroje), zadat datum nákupu, nahrát doklad o nákupu, fotografii balení s čitelným IMEI číslem a vyplnit číslo bankovního účtu. Doklad o nákupu Přístroje musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo účtenky, na které musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje, identifikační údaje pro potřeby EET (kódy FIK, BKP - v případě druhu úhrady spadající pod EET). Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů.

Bonus bude vyplacen po splnění všech podmínek po řádné registraci Účastníka a Přístroje na webových stránkách www.huaweibenefit.cz. Každý Účastník může zaregistrovat (a čerpat bonus) maximálně dva Přístroje.

Bonus 3000 Kč bude bezúplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený při registraci. Bonus je Pořadatel povinen v oprávněných případech zaslat Účastníkovi do 30 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

Účastník si musí po registraci uschovat daňový doklad prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor a Pořadatel právo na kontrolu daňového dokladu. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum nákupu, název prodejce, název Přístroje, název prodejny, cenu Přístroje a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebude žádost přijata.

Organizátor Akce je oprávněn požadovat další ověření pro určení nároku na bonus, pokud má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem získání bonusu v rámci Akce. Organizátor a Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností, zdali Účastník splnil, nebo nesplnil veškerá pravidla pro účast v Akci a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání v rámci Akce, má Organizátor právo takového Účastníka z Akce vyloučit, a to bez nároku na bonus.

Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je po získání bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

Účastník vyjadřuje registrací souhlas s pravidly a podmínkami Akce a zavazuje se je plné míře dodržovat. Účastník bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („Osobní údaje“) společností Huawei Technologies Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, DIČ: CZ 27367061 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a vyplacení bonusu. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci. Účastník zároveň uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat.

Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím zpracovatele, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úplné znění pravidel akce